Carmen Sanzsoto. Galería Luisa Pita

Rúa da Rosa, 36