Vari Caramés. Galería Trinta.
Rúa Xeneral Pardiñas, 3