Felipe Ortega Regalado. Pompas

Acrílico sobre táboa

40 x 40 cm. 2017

Afincado en Sevilla, Felipe Ortega Regalado enche as súas obras de formas vexetais, pétalos, froitas e sementes, a súa pintura escapa modas e correntes. Licenciouse en Belas Artes pola Universidade de Sevilla e é especialista en Mindfullness pola Universidade de Almería, cunha extensa experiencia profesional. Como artista e poeta combina traballo pedagóxico e didáctico dende o 2005 coa súa participación en cursos, seminarios e reunións promovidas por diferentes organizacións e institucións. Expón individualmente desde o 2003 e participou en múltiples mostras colectivas nos Estados Unidos, Italia, Cuba, México e Perú. Entre as súas distincións académicas está Scholarship dúas veces Francisco Zurbarán do Ministerio de Cultura da Xunta de Estremadura, o primeiro premio de deseño Gregorio Prieto, en 2010 e varios premios e mencións en concursos nacionais e internacionais, Fous Abengoa, Pepe Espiliú. Cofundador da compañía de produción RADAR, da revista BLITZ e das salas de exposicións La Nave Espacial e Albareda 11. O seu traballo forma parte de coleccións públicas e privadas.

Galería Luisa Pita
Calle Cardenal Payá, 9
galeria@luisapita.com 625 342 065
www.luisapita.com