Emilio Mariño
Parafuso
80x15x16 cm
2018

Emilio Mariño (Noia, 1964)é un artista galego cuxo campo de traballo é a escultura. Na súa obra, a escultura conceptual de Galicia foi sempre un importante referente. O concepto da súa arte é convertila rixidez dos materiais en movemento, creando volumes inexistentes e contrastando a materia co vacío. Cos materiais cos que traballa figuras e aglomeracións xeométricas que combinan a abstracción coa figuración.

Galería Metro
Xeneral Pardiñas, 12-16, Local 14
info@galeriametro.com 649 610 287
www.galeriametro.com

Rúa Nova de Abaixo, 4