Xavier Cuiñas
S/T
Madeira e arame
Madidas variables
2016-2018

XAVIER CUIÑAS (Ourense, 1958). ”A escultura de X. Cuiñas parte da base da autonomía formal da obra de arte, avanzando en sucesivos pasos, cara á liberación do principio de semellanza e a adopción dunha idea de forma sustentada na percepción emotiva e subxectiva do artista…. A exploración ao redor dos límites do escultórico e a xustaposición de pezas versátiles activa as posibilidades de provocar  sugestiones, de espertar múltiples asociacións poéticas a través dun proceso de alteración formal e  sintáctica. Esta fórmula potencia o instinto creativo e fai destas obras metáforas do principio de creación e da sempre presente tendencia ao xogo; o impulso lúdico como simbolización da propia existencia, reducida a pura materia…” Manolo Figueiras

Galería Metro
Xeneral Pardiñas, 12-16, Local 14
info@galeriametro.com 649 610 287
www.galeriametro.com

Rúa República Arxentina, 9