Manolo Paz
S./T.
Mármol branco
25x 35 x 29cm
2017

Manolo Paz (Cambados, 1957) é un escultor galego que estudou na Escola de Artes e Oficios de Santiago de Compostela, traballando dende 1980 ata 1990 como profesor de escultura na Escola de Canteiros de Poio. O seu traballo artístico é o reflexo da súa inquietude sobre a conciencia antropolóxica entre os materiais e as persoas. A súa obra xoga e experimenta cos volumes, coas escalas, coas formas e a repetición destas coa intención de dar vida aos materiais e crear unha alianza con eles.

Galería Trinta
Rúa Virxe da Cerca, 24
15703 Santiago de Compostela
trinta@trinta.net
www.trinta.net

Xeneral Pardiñas, 28