Vitor Mejuto
Euterpe Edulis | Calamoideae
Acrílico sobre lenzo
65 x 55 cm
2018

Vitor Mejuto (Barcelona, 1969) A obra deste artista reflexiona sobre a extracción dos valores pictóricos e estéticos da forma e a  cor. Nos seus cadros utiliza unha lenguaxe abstracta, nos que predominan o debuxo e a simplicidade das formas. Abunda a utilización de formas xeométricas como os círculos, triángulos e cadrados, mezclando líneas rectas con diagonais. As cores cobran personalidade propia, primando as cores vivas que acentúan as distintas formas que aparecen nos seus cadros.

Galería Trinta
Rúa Virxe da Cerca, 24
15703 Santiago de Compostela
trinta@trinta.net
www.trinta.net

Rúa República Arxentina, 14