José Ramón Ais
Parque Natural nª1
Fotografía
125 x 93.7 cm
2014

José Ramón Ais (Bilbao, 1971). Licenciado en Belas Artes pola Universidade do País Vasco, José Ramón Ais complementou a súa formación artística cos estudios de diseño de xardinería. A súa obra é unha reflexión sobre os conceptos relacionados coa representación e a construción das paisaxes naturais. É a exploración dos vínculos emocionais e as sensacións que se crean a partir da naturaleza. A súa obra está presente en numerosas coleccións, habendo gañado tamén premios en Galicia e País Vasco.

Galería Trinta
Rúa Virxe da Cerca, 24
15703 Santiago de Compostela
trinta@trinta.net
www.trinta.net

Hórreo, 32