Humberto Rivas

S/T. Fotografía B/N. 47×39 cm.

A produción fotográfica de Humberto Rivas (Bos Aires 1937) encadraríase en distintos “xéneros fotográficos” segundo a historiografía da época, aínda que nunca se someteu a ningunha clasificación, e é a partir deste feito de que parte a súa contribución á renovación da fotografía española. Os seus personaxes, que gustan das paisaxes da cidade, como lle gustaba dicir, “son elixidos para ser gravados pola súa cámara”, atenden a unha particular contradición: son paisaxes sen xente e xente sen paisaxe; ou un ou outro, nunca xuntos nunha mesma imaxe.

Galería Trinta
Rúa Virxe da Cerca, 24
15703 Santiago de Compostela
trinta@trinta.net
www.trinta.net

Visita a obra en: República do Salvador, 13