Manuel Eirís

S/T. Mixta sobre lenzo. 130×195 cm. 2017

Manuel Eirís (Santiago de Compostela, 1977) investiga no seu traballo os conceptos de huella e permanencia, recorrendo procesos nos que a superposición de capas crea a obra. Trátase dun traballo de reflexión sobre o proceso artístico e creativo, primando a abstracción para a expresión das súas inquietudes artísticas. Na súa obra existe unha gran influenza da cultura urbana, a través do skate, os sprais e o graffiti. Son obras ausentes de figuración e imaxe, xeralmente monocromos, cuxas intencións son suxeridas a través dos títulos das propias obras e que reflexionan sobre os límites e as formas do que se entende por pintura.

Galería Nordés
Rúa Algalia de Abaixo 39, baixo
info@galerianordes.com
881 126 446 / 658 044 711
www.galerianordes.com

Visita a obra en: Alfredo Brañas, 12