Alberto Odériz

Ferro. 65x130x11 cm. 2021

Arquitecto pola ETSA de Barcelona (2008) e mestre en Análise, Teoría e Historia da Arquitectura e da Cidade pola UNAM (2014), desde 2010 vive entre Navarra e Cidade de México, onde compaxina o seu traballo como escultor con outras disciplinas. , como a docencia. Realizou traballos baixo a temática de “A rocha inexplicable”, explorando coa metodoloxía da arqueoloxía os distintos acontecementos da actualidade que, polo seu carácter tráxico, rebelde ou simplemente pola súa insignificancia, non estaba prevista a súa conservación. Por iso as singularidades históricas, sociais e xeográficas do contorno proporcionan pistas e inspiración para a súa produción que, en moitas ocasións, inclúe o uso e apropiación de materiais e obxectos atopados in situ. Estes obxectos acaban formulando instalacións que cuestionan ao espectador sobre o propio acto creativo e abrindo dinámicas participativas ou de apropiación que xorden nos procesos. Deste xeito, tende a utilizar diferentes medios como o collage, a fotografía ou, principalmente, a escultura e a instalación, investigando a capacidade que teñen os humanos para simbolizar a materia.

Galería Nordés
Rúa Algalia de Abaixo 39, baixo
info@galerianordes.com
881 126 446 / 658 044 711
www.galerianordes.com

Visita a obra en: Montero Ríos, 36